Coronarografie

Als een vernauwing van de kransslagaders wordt vermoed (de bloedvaten die de hartspier van bloed voorzien), dan zal een onderzoek van die kransslagaders voorgesteld worden. Men noemt dit een coronarografie.

Hoe verloopt een Coronarografie?

Voor dit onderzoek is een ziekenhuis opname van minstens 1 nacht noodzakelijk. Ter voorbereiding wordt steeds een bloedname verricht en een longfoto genomen.

Eenmaal op de onderzoekstafel, dekt men u helemaal af met steriele doeken. De vooraf bepaalde punctieplaats waar het katheter in de grote lichaamsslagader wordt gebracht blijft vrij. Dit is meestal de lies.


Cardiologische ingreeg 1  Cardiologische ingreeg 2  Cardiologische ingreeg 3

Na het aanprikken van een grote lichaamsslagader worden doorheen de zogenaamde introductor katheters ingebracht, om ter hoogte van het hart beeldopnamen te maken van de kransslagaders.

coronarografie

Voor de beeldopnamen wordt een kleurstof in deze slagaders gespoten (een iood bevattende contraststof) terwijl een camera de nodige opnames maakt vanuit verschillende hoeken om een nauwkeurig beeld van de kransslagaders met al hun vertakkingen te bekomen.

Op het einde van het onderzoek berekent men de pompwerking van het hart en meet men de druk in de linker hartkamer en de aorta. Tijdens dit gedeelte voelt u meestal een warmte over het hele lichaam en een (valse) drang om te wateren.

cardiologische something something

Vervolgens worden alle katheters en de introductor verwijderd en een lokaal drukverband geplaatst. U zal nog moeten blijven platliggen gedurende 4 tot 6 uur. Omdat de contraststof in uw lichaam via de nieren wordt verwijderd, drinkt u best voldoende water (minstens 1,5 liter) om de nieren zo goed mogelijk te spoelen.

volgende pagina : Duplex onderzoek van de halsbloedvaten